The Indian Academy of Performing Arts

New York, New Jersey USA

 

 

HOME

FORTHCOMING EVENTS

PAST RECORDINGS

MEMBERSHIP

 ABOUT US

EVENTS IN THE AREA

MEMBER LOCATOR

 

Smt. Jyoti Kale 

 Address-Res. - 4/49 Vishnu Prasad Society "B"

Shahaji Raje Marg

Vileparle (East) Mumbai 400057.

Qualification - Diploma in Textile Technology - V.J.T.I. Mumbai 1979

- Bachelor Of Arts (Sociology) - Mumbai University 1998

- Sangeet Visharad - Gandharva Mahavidyalaya 1981

- Master of Arts (Music) - Mumbai University 2000

  • Guide- Pt.Vidyadhar Vyas
  • Guide- Pt.Ajay Pohankar
  • Appearing for Ph.d in( Music) -Gandharva Mahavidyalaya
  • Guide- Pt. V R Athavale
  • Basic Music Education from - A.P.Naraingaonkar 6yrs
  • Advanced Music Education - Smt.Manik Bhide 15 Yrs
  • (Jaipur Atroli Gharana)

Achievements - Bhimsen Joshi Scholarship - Mumbai University 1998

Recognition - All India Radio - Mumbai

Awards & Prizes in Hindustani (vocal) Singing Competition

Gandharva Mahavidyalaya - Vashi - 1993

Dadar Matunga Cultural Centre - Mumbai - 1993

Maratha Mandir - Mumbai - 1993

Lokhitvadi Mandal - Nasik - 1994

Sulochana Natu Trust - Pune - 1994

Soorsamvardhan - Pune - 1994

Gunidas Vishvasta Mandal - Mumbai - 1994

Vileparle Music Circle - Mumbai - 1994

PERFORMANCES

Gunidas Vishvasta Mandal - Mumbai

Lokhitvadi Mandal - Nasik

Gandharva Mahavidyalaya - Pune

Dadar Matunga Cultural Centre - Mumbai

Vileparle Music Circle - Mumbai

Swarmaooli - Mumbai

Brahman Sabha - Mumbai

Ghantali Navratri Utsav Mandal - Thane

Abhidyan Vyakhyan Mandal - Pune

& Many Others

.


.